"Door de huidige afbakeningsproblemen tussen zzp-ers die als IB-ondernemers kwalificeren en de zogenoemde schijnzelfstandigen kunnen in de toekomst aan het ondernemerschap meer fiscale eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm van een minimale investeringseis of het in dienst hebben van werknemers." Dat schrijft Peter Essers, hoogleraar belastingrecht aan de universiteit van Tilburg, in Tijdschrift voor fiscaal ondernemingsrecht (TFO).

In een themanummer van TFO zijn diverse specialisten gevraagd de toekomstige ontwikkelingen te schetsen op het terrein van het fiscaal ondernemingsrecht. Essers besteedt in zijn bijdrage aandacht aan de fiscale positie van de IB-ondernemer, waarbij hij met name ingaat op de afbakening ten opzichte van andere belastingplichtigen zoals de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de werknemer.

Ook het object van heffing bij de IB-ondernemer – de totaalwinst en jaarwinst – en de fiscale ondernemingsfaciliteiten komen aan bod. Ten slotte schetst hij in welke richting het stelsel van belastingheffing van de IB-ondernemer en IB-onderneming zich idealiter zou kunnen ontwikkelen.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen het artikel van Peter Essers, getiteld Toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de IB-ondernemer, ter beschikking als gratis download.

-------------------------------------------

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO) in de shop van Wolters Kluwer.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  933
Gerelateerde artikelen