Mensen met schulden komen vaak alleen maar verder in de problemen door het Nederlandse schulden- en invorderingsstelsel. Dat duidelijke signaal geven deskundigen aan de Tweede Kamer. Kamerleden worden woensdag bijgepraat door kenners over het onderwerp 'sneller uit de schulden'. Het huidige stelsel draagt daar in elk geval niet aan bij, zien experts.

"Problematische schulden ontstaan in de keten van invordering", schrijft bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek Nadja Jungmann in haar zogenoemde positionpaper. Dat stelsel is volgens haar "gericht op escalatie met als gevolg dat schulden veel te snel oplopen". Schuldenexpert André Moerman van onder meer schuldinfo.nl wijst erop dat de 'hoofdsom' door het systeem van invordering bijna kan verdrievoudigen.

De branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening NVVK adviseert: "Houd kleine schulden klein. Zeker meer dan de helft van de totale schuldenlast in Nederland bestaat uit bijkomende kosten, boetes, verhogingen en rente." Ook schulden van mensen bij overheidsorganisaties vormen een flink deel van het probleem. Net als veel andere kenners, benadrukt de NVVK dan ook het belang van vroegsignalering, waarbij de eerste tekenen van geldproblemen worden opgepikt door verschillende partijen. Dat kan bijvoorbeeld een werkgever zijn.

Het Nibud pleit evengoed voor een "preventieve aanpak", waarbij probleemschulden eerder worden voorkomen dan opgelost. Maar, benadrukt het budgetinstituut, "voor een schuldenvrije toekomst is ons inziens allereerst inkomenszekerheid noodzakelijk". Vooral armere burgers moeten beter worden beschermd om te voorkomen dat financiële tegenvallers tot grote problemen leiden. Ook vakbond FNV zegt in zijn positionpaper dat de bestaanszekerheid omhoog moet.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

24

Gerelateerde artikelen