Op de website van Rijksoverheid is de septemberversie 2023 van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

In dit kennisdocument staat informatie over de wet- en regelgeving over de premiedifferentiatie WW. Hieronder staat welke hoofdstukken en vragen zijn aangepast:

  • inleiding;
  • vraag 2.5 over wanneer de werkgever de lage WW-premie betaalt;
  • hoofdstuk 3 over de stand van zaken van herziene standpunten;
  • tekstuele wijzigingen in hoofdstuk 4 over de verwerking in loonaangiften en voorbeelden;
  • vraag 4.4 over de verwerking van een werkgeversbetaling en WAZO samen met loon in de loonaangifte;
  • vraag 5.1 over het herzien van de lage premie waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd; en
  • vraag 5.3 over overwerken tijdens de coronapandemie is verwijderd

Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW is te vinden op rijksoverheid.nl.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing, Sociale zekerheid werkloosheid

90

Gerelateerde artikelen