De afgelopen jaren is de kwaliteit van de wettelijke controles onvoldoende verbeterd en een significant deel van de wettelijke controles voldoet nog (steeds) niet aan de geldende standaarden. Dat staat in het rapport van de Commissie toekomst accountancysector dat door minister Hoekstra van Financiën is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De commissie ziet dat er sprake is van een positieve cultuurverandering in de accountancysector. Uitgaande van de resultaten van de beoordelingen door de toezichthouder en de kwaliteitstoetsers is er volgens de commissie echter ook sprake van een structureel probleem met de kwaliteit van wettelijke controles. Er zijn daarom concrete en voortvarende stappen nodig om de kwaliteit van de accountancy te verbeteren en het vertrouwen van de maatschappij in de sector te herstellen.

De commissie heeft opgemerkt dat de kwaliteitsverbetering alleen kan worden gerealiseerd met een combinatie van maatregelen. De minister is het daarmee eens. De aanbevelingen van de commissie hebben tot doel om de kwaliteit op drie niveaus te verhogen, namelijk op het niveau van het individuele controleproces, van de waarborging van de kwaliteit binnen de accountantsorganisaties en van andere factoren, zoals cultuur, die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke controle.

De minister gaat zich nu beraden op vervolgstappen. Uiterlijk eind maart zal er in een kabinetsreactie op het rapport uiteen worden gezet hoe er opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de commissie.

Bron: MinFin/ Redactie Taxlive

Rubriek: Jaarrekening

Informatiesoort: Nieuws

  243
Gerelateerde artikelen