Gebrekkige informatie aan de consument over de negatieve gevolgen van het wijzigen van een levensverzekering naar een beleggingsverzekering kost een verzekeringsmaatschappij, tevens tussenpersoon, het verschil in rendement. Dat oordeelt het financieel klachteninstituut Kifid.

De consument in deze zaak heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor is het garantiekapitaal komen te vervallen. Uiteindelijk heeft de verzekering minder opgebracht dan het aanvankelijke garantiekapitaal. De consument houdt de tussenpersoon voor het verschil aansprakelijk en klaagt bij het Kifid.

De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon voor de omzetting van de verzekering de consument onvoldoende heeft geïnformeerd over het risico dat de opbrengst lager zou uitvallen dan het garantiekapitaal. De informatie is te summier, omdat niet gewezen wordt op het risico van de omzetting. De tussenpersoon heeft daarmee zijn zorgplicht tegenover de consument geschonden. De vordering van de consument, een compensatie van € 3.458, wordt toegewezen, zo stelt de commissie in een bindende uitspraak.

De uitspraak heeft nummer 2022-0777 (pdf).

Bron: Kifid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Civiel recht algemeen

25

Gerelateerde artikelen