Smartengeld dat ongeveer 400 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust ontvangen van de Duitse overheid moet door de Nederlandse Belastingdienst niet langer worden beschouwd als inkomen. Omdat dat nu wel gebeurt, krijgen die mensen vaak minder of geen huur- of zorgtoeslag.
Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, D66 en CDA wil af van die situatie. Ook de PvdA vindt dat het kabinet er een oplossing voor moet vinden.
 
Al begin 2008 vroeg de Kamer hier aandacht voor, maar toen antwoordde het kabinet nog dat het smartengeld bijdraagt aan de financiële draagkracht van mensen en net als pensioenen of andere regelmatige uitkeringen kunnen worden gebruikt voor het levensonderhoud.
 
Toch vragen de Kamerleden het kabinet opnieuw een einde te maken aan de schrijnende situatie. Een woordvoerder van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) laat weten dat Wiebes de zaak op een open wijze gaat bekijken en bezien wat logisch en mogelijk is, tegen de achtergrond van de geldende wet- en regelgeving.
 
Eerder waarschuwde het kabinet voor een precedentwerking. Als deze groep wordt uitgezonderd zouden mogelijk ook andere groepen die soortgelijke uitkeringen ontvangen dezelfde rechten moeten krijgen.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

1

Gerelateerde artikelen