Soler Berk start 16 oktober als kwartiermaker 'Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden'. Deze belangenbehartiger moet ondersteuning bieden aan belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in de verschillende processen. Berk heeft diverse bestuurlijke functies in de maatschappelijk-sociale hoek.

De belangenbehartiger is een nieuw onafhankelijk instituut dat wordt opgericht als aanvulling op beschikbare rechtshulp in Nederland. Op het terrein van rechtshulp bij belasting- en toeslagzaken is dit niet voor iedereen altijd voldoende toegankelijk. Het ministerie van Financiën richt daarom – op verzoek van het kabinet – dit extra vangnet op.

Berk heeft vanuit verschillende rollen ervaring als kwartiermaker in het publieke en private domein en ervaring met belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen. Zo speelde hij onder andere deze rol voor Stichting Lezen & Schrijven, de alliantie Kinderarmoede, ondernemer Centraal, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en is hij een van de leden van de Commissie Sociaal Minimum. Berk is ook raadslid voor de VVD bij de gemeente Apeldoorn.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

355

Gerelateerde artikelen