In het Regeerakkoord is opgenomen dat de MRB-vrijstelling voor oldtimers per 2014 verdwijnt. De maatregel moet nog in wetgeving worden omgezet, maar Kamerleden probeerden nu al bij Staatssecretaris Weekers ruimte te creëren om de deur voor oldtimers niet helemaal dicht te gooien. De bewindsman zal zich bij de uitwerking moeten houden aan de afspraken uit het Regeerakkoord, maar beloofde in overleg met zijn collega van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te zoeken naar een goede oplossing. Daarbij wil Weekers "rijdend cultureel erfgoed" en oldtimers die "slechts enkele keren per jaar uit de schuur komen" uitzonderen. Oldtimers die vaker worden gebruikt, zullen wel onverkort onder de MRB gaan vallen per 2014.

 

Discussie

Het is nog niet helemaal duidelijk op welke wijze het kabinet de uitzondering wil vormgeven. Van Vliet (PVV) suggereerde een 60 dagen kaart en Bashir (SP) opperde een kilometergrens.  Over de oldtimerregeling was eerder discussie. Zo lag er een voorstel om de oldtimerregeling te bevriezen, zodat geen nieuwe voertuigen meer onder de regeling zouden kunnen vallen. Dit voorstel is eind vorig jaar echter van tafel gehaald. Per 1 januari 2012 is daarvoor in de plaats wel de regeling veranderd. Zo is de voorwaarde dat het voertuig tenminste 25 jaar oud moet zijn, verhoogd naar 30 jaar met een overgangsregeling voor auto's uit de bouwjaren 1987 tot en met 1990. Ook geldt de vrijstelling niet altijd voor de brandstoftoeslag. In de financiële doorrekening van de verkiezingsprogramma's van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP was het schrappen van de oldtimerregeling ook reeds opgenomen.  

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen