Per 1 juli 2014 kunnen werkgevers sommige vergoedingen volgens de reisbesluiten Binnen- en Buitenland niet meer volledig onbelast vergoeden.

De reisbesluiten regelen de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis, maar een werkgever van andere organisaties of bedrijven kan ze ook toepassen voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.

Gewijzigde vergoedingen

De volgende vergoedingen van verblijfkosten tijdens dienstreizen zijn niet meer volledig onbelast te vergoeden. Vergoedt een werkgever meer, dan is het meerdere belast. Achter elke soort vergoeding staat het bedrag dat onbelast kan worden vergoed aan een werknemer:

  • kleine uitgaven overdag: € 4,00
  • kleine uitgaven 's avonds: € 8,05
  • een ontbijt: € 10,77
  • een lunch: € 8,30
  • een avondmaaltijd: € 20,81
  • logies: € 84,46

De werkkostenregeling

Werkgvers die de werkkostenregeling toepassen, kunnen de vergoeding tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Als de werkgever het bovenmatige deel van de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel en in de vrije ruimte onderbrengt, moet de werkgever eindheffing betalen over het deel van de vergoeding dat niet binnen de vrije ruimte valt.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen