De hypotheekrente voor een Spaanse woning (hoofdverblijf) is in Nederland fiscaal aftrekbaar. Omdat een deel van het inkomen in Zwitserland wordt verdiend en Zwitserland ook een systeem van hypotheekrenteaftrek kent, moet daar rekening mee worden gehouden. Dat besliste Hof Den Haag.
De zaak (5 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582) verloopt als volgt. Een Nederlander woont in Spanje. Hij heeft daar een eigen woning met een hypothecaire geldlening. Hij wil de hypotheekrente in aftrek brengen van zijn Nederlands inkomen. Zijn (arbeids)inkomen verdient hij voor 60% in Nederland en voor 40% in Zwitserland. In Spanje heeft de man geen inkomen.
 
De zaak heeft een lange voorgeschiedenis. Volgens het Hof Amsterdam heeft de man geen recht op hypotheekrenteaftrek. De Hoge Raad stelt, alvorens tot een oordeel te komen, prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Volgens het Europese Hof handelt Nederland in strijd met het EU-recht door de man hypotheekrenteaftrek te weigeren (HvJ EU, Eerste kamer, 9 februari 2017, nr. C-283/15, V-N 2017/9.12, TaxVisions editie 17 februari 2017).
 
Moet Nederland nu volledig rekening houden met de negatieve inkomsten uit eigen woning of alleen naar verhouding van het Nederlands inkomen? Dat hangt er van af, zegt nu het Hof Den Haag. Als de man in Zwitserland geen recht heeft op aftrek, moet 100% van het saldo van het negatieve inkomen uit de eigen woning in Nederland in aanmerking worden genomen. Het hof concludeert echter, na onderzoek, dat de man wél in Zwitserland een recht op aftrek geldend kan maken. Nederland hoeft in dat geval alleen naar verhouding aftrek te verlenen, dus tot 60% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning.

Belang voor de praktijk

Of met deze hofuitspraak het laatste woord over dit onderwerp is gezegd, valt nog te bezien. Wat nu als Zwitserland geen regeling van hypotheekrenteaftrek zou kennen? Het Hof Den Haag volgend zou Nederland in dat geval een 100%-aftrek moeten verlenen. Dat uitgangspunt wordt niet door iedereen gedeeld. En wat nu als de man wél een (klein) inkomen zou hebben in Spanje? Vervalt in dat geval het recht op hypotheekrenteaftrek volledig? Of moet Nederland ook in dat geval een pro rata aftrek verlenen. Voer voor nieuwe procedures.

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

11

Gerelateerde artikelen