Uit een analyse van spaarplatform Raisin blijkt dat de komende jaren een enorm verschil in belastingdruk gaat ontstaan tussen spaargeld aan de ene kant en beleggingen en overig vermogen aan de andere kant. Zo gaat een alleenstaande belegger met twee ton in de komende drie jaar met de huidige en reeds bekende rendementstarieven maar liefst € 9153 betalen. Dat is 5,75 keer meer dan wanneer uitsluitend spaargeld aangehouden wordt (€ 1591), aldus Raisin.

Een box 3-belastingdruk van 36 procent op het aangenomen voordeel uit vermogen betekent volgens het spaarplatform in de komende drie jaar naar verwachting een totaal van 6,4 procent aan belasting op belegd vermogen boven de vrijstellingsgrens (tegenover 1,1 procent op spaargeld). "Als de spaarrentes gelijkblijven en de aanname is dat het rendement op beleggingen in 2026 ook onveranderd blijft, gaan beleggers duizenden euro’s meer betalen", is de vaststelling van het spaarplatform.

Bij het berekenen van de belastingdruk werden enige schulden niet meegenomen. Het heffingsvrije vermogen werd afgetrokken van het totale aangehouden vermogen, met optimale verdeling tussen eventuele fiscale partners. Verder ging het spaarplatform bij de berekening uit van de volgende gegevens:

 • Fictieve rendementspercentages spaargeld:
  • 2024: voorlopig 1,03 procent. Het definitieve percentage wordt begin 2025 bekend.
  • 2025 & 2026: Nog niet bekend, aangenomen dat dit gelijk blijft aan 2024 (1,03 procent)
 • Fictieve rendementspercentages beleggen:
  • 2024: 6,04 procent.
  • 2025: 5,87 procent.
  • 2026: Nog niet bekend, aangenomen dat dit gelijk blijft aan 2025 (5,87 procent)
 • De vrijstellingsgrens (heffingvrij vermogen) bedraagt voor 2024 € 57.000; in de komende jaren zijn aanpassingen aan de inflatie mogelijk.
 • Bij de berekeningen werd uitgegaan van een vermogen dat ieder jaar gelijk blijft. Vanwege fluctuaties in de gemiddelde spaarrentes en/of aanpassingen in de rekenmethode van de Belastingdienst, zal de uiteindelijke berekening over de drie genoemde jaren (licht) af kunnen wijken van het voorbeeld van de alleenstaande.

Beleggingen leveren gemiddeld een hoger rendement op, maar beleggers moeten hiervoor wel een zeker risico op de koop toenemen. Om schommelingen op te vangen hanteren beleggers vaak een beleggingshorizon van minstens 10 jaar. Spaarrekeningen bieden gemiddeld een lager rendement, maar zonder de schommelingen van beleggingen. Het hoogste rendement dat Nederlanders op een driejaardeposito kunnen ontvangen ligt momenteel op 3,75 procent per jaar (in Italië, bij Banca Progetto), of binnen Nederland op 3,15 procent per jaar bij Yapi Kredi.

Volgens Eelco Habets van Raisin legt het fictief rendement druk bij beleggers en biedt het kansen voor spaarders. “De spaartaks zoals we die in de afgelopen jaren kende, pakte vooral voor (vermogende) spaarders bijzonder ongunstig uit. De afschaffing van de fictieve verdeling van vermogen zorgt nu juist voor kansen”, concludeert de directeur van het spaarplatform.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: Raisin

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

12820

Gerelateerde artikelen