De spaarpotten van grote Europese bedrijven zijn goed gevuld. Tegen de zomer zijn ze verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt dan €700 miljard. Dat is meer dan 4,5% van het Europese BBP. Dat blijkt uit het onderzoek van de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes.

"In de media verschijnen vooral berichten over bedrijven die omvallen omdat door de coronacrisis omzet wegvalt. De andere kant van de medaille is dat vooral grote concerns veel minder geld uitgeven. Dividend wordt verlaagd, investeringen worden uitgesteld, loonkosten vallen lager uit en ook wordt er minder belasting betaald. De cashpositie is nu vele malen sterker dan in economische hoogtij dagen", zo stelt Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland.

Volgens Geeroms hebben grote concerns bij het uitbreken van de crisis alles op alles gezet om een financiële buffer aan te leggen. "Als antwoord op de grote onzekerheid die ze op zich af zagen komen. Dat werd nog eens aangewakkerd door de loonsubsidies en overheidsgaranties voor bankleningen om een liquiditeitscrisis te voorkomen." Volgens de onderzoekers bereikte de groei van bedijfsleningen in april het hoogste niveau sinds 2009.

De buffers waren voor de coronacrisis al aanzienlijk, mede door de monetaire versoepeling van de ECB. Gedeeltelijk komt het door voorzichtigheid, gedeeltelijk ook doordat de binnenlandse vraag op de eigen thuismarkten maar traag groeide. Verder speelden de lage grondstofprijzen en de lage stijging van de loonkosten een rol. En natuurlijk ook dat geld lenen nagenoeg gratis was. Volgens de cijfers van de onderzoekers zit vooral het grootbedrijf in Duitsland goed in de liquide middelen.

Weinig vertrouwen

Geeroms: "Dat oppotten is in heel Europa al langer gaande en dat is natuurlijk geen goed teken. Als je als bedrijf geen beter plan hebt dan bovenop je geld te zitten dan is er iets anders aan de hand. Het geeft onzekerheid aan; een laag vertrouwen in de toekomst. Het spaargedrag wordt verder aangewakkerd en dat gaat ten koste van toekomstige investeringen."

Naarmate COVID-19 naar de achtergrond verdwijnt zal het bovenste topje van het Europese spaartegoed weer verdwijnen, zo verwachten de onderzoekers. Aan de ene kant zal de overheidssteun afnemen, en tegelijkertijd nemen omzetten en winsten weer toe. Bedrijven zullen een deel van de extra financiële buffer loslaten, maar wel blijft het spaartegoed boven het gemiddelde van vorig jaar. Verder wordt verwacht dat de investeringen in de komende herstelfase aantrekken.

Bron: Euler Hermes

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Financiële administratie

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  355
Gerelateerde artikelen