Waar in Nederland vindt Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) plaats? En hoe zijn S&O-projecten van bedrijven uit de verschillende topsectoren over Nederland verdeeld? Het antwoord op deze en meer vragen staat in het rapport Hot spots 2014: S&O in kaart.
De Hot spots-rapportage brengt de spreiding per regio en ontwikkeling (2007-2012) van speur- en ontwikkelingswerk in kaart. In de kaart hieronder staat bijvoorbeeld het totaal aantal WBSO-gebruikers in Nederland. Ook zijn de economische topsectoren in dit onderzoek nader bekeken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal WBSO-gebruikers per COROP-gebied

Veel S&O in Zuidoost-Brabant en binnen de topsector HTSM

Het rapport meldt onder meer dat het gebied rond Eindhoven (Zuidoost-Brabant) de hoogste S&O-loonsom en de meeste WBSO-gebruikers heeft. Daarnaast is de groei van S&O in deze regio bovengemiddeld.
 
Elke topsector kent zijn eigen specifieke S&O-vestigingspatroon. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste WBSO-gebruikers binnen de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen rond het Westland en de Kop van Holland te vinden. De Creatieve Industrie is sterk rond Amsterdam geconcentreerd.
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen