De vereniging van accountantskantoren SRA stelt in een reactie op de internetconsultatie van een nieuwe Wet werkelijk rendement box 3 dat het geen voorstander is van het hybride en daardoor complexe karakter van het voorstel. "De complexiteit leidt bovendien tot afbakeningsproblemen en arbitragemogelijkheden met hogere uitvoeringslasten voor zowel de Belastingdienst als de adviseurs, de belastingbetalers en de rechtspraak."

Het voorstel van het demissionaire kabinet heeft als uitgangspunt een vermogensaanwasbelasting. Voor een aantal vermogensbestanddelen zijn uitzonderingen voorgesteld, zoals een forfait voor de eerste woning in box 3 en een vermogenswinstbelasting voor overige onroerende zaken. Dit leidt volgens de SRA tot een systeem met een hybride karakter met complexiteit als gevolg.

Het netwerk van midden- en kleinbedrijf-accountantskantoren meent dat een nieuw box 3-stelsel passend en eenvoudig toepasbaar zou moeten zijn voor de doorsnee belastingplichtige. Bovendien zou de nieuwe heffing zodanig moeten worden vormgegeven dat de uitvoeringslasten, arbitragemogelijkheden en onzekerheden worden geminimaliseerd. De netwerkorganisatie is dan ook voorstander van één systeem in box 3 waarbij een vermogenswinstbelasting de voorkeur heeft.

Hoewel alleen een vermogenswinstbelasting tot minder belastinginkomsten zal leiden ziet de SRA tal van voordelen die zich op langere termijn terugbetalen. Het leidt niet alleen tot minder uitvoeringslasten maar voorkomt ook dat belastingplichtigen een liquiditeitsnadeel ervaren voor zover de vermogensbestanddelen niet tot directe, jaarlijkse inkomsten leiden.

Bij uitsluitend een vermogenswinstbelasting zal ook nauwelijks nog aanleiding zijn voor arbitrage tussen box 1, 2 en 3, zo is de overtuiging van de SRA. In box 1 en 2 geldt nu immers ook al een vermogenswinstbelasting. Voorwaarde hierbij is wel dat de verschillen in tarifering/belastingdruk tussen de boxen beperkt zijn.

Tot slot mist de SRA een 'step-up' in het nieuwe voorstel waarbij de huidige belastingheffing over forfaitaire inkomsten wordt gemigreerd naar de waarde in het economisch verkeer op het moment van invoering van het nieuwe box 3-stelsel.

Het integrale commentaar is beschikbaar op de website van de SRA (pdf).

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

1802

Gerelateerde artikelen