Het kabinet heeft zo'n 900 miljoen euro betaald aan mensen met bepaalde obligaties en leningen die zijn onteigend toen de overheid in 2013 bankverzekeraar SNS Reaal nationaliseerde.

Het gaat om ruim 700 miljoen euro aan schadeloosstelling, zo'n 200 miljoen aan rente. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat het kabinet schadeloosstelling moest betalen.

Het uitbetalingsproces is hiermee afgerond, meldt demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer. Direct na de uitspraak van de Hoge Raad zijn loketten geopend waar beleggers konden aankloppen voor een schadevergoeding. 93 procent van het totaal uit te betalen bedrag is overgemaakt. Het bedrag waarover nog geen aanvragen zijn ingediend, gaat in een speciale kas. De komende 20 jaar kunnen mensen hier alsnog aanspraak op maken, aldus Van Weyenberg.

De uitspraak van de Hoge Raad maakte een eind aan een lang juridisch proces rondom eventuele vergoeding voor onteigende beleggers. Duizenden gedupeerde aandeelhouders grepen mis, en kregen in tegenstelling tot voormalige obligatie- en leninghouders géén schadevergoeding.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verbintenissenrecht

189

Gerelateerde artikelen