Op 11 november 2016 besliste de Hoge Raad dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter.
Naar aanleiding van deze uitspraak (zie ook TaxVisions editie 25 november 2016) stelt de Belastingdienst het volgende vast:
  • Alle tandpasta's met fluoride en zonnebrandmiddelen met UV-A- en/of UV-B-filter vallen onder het btw-tarief van 6%.
  • Alle tandpasta's zonder fluoride en zonnebrandmiddelen zonder UV-A- en/of UV-B-filter vallen niet automatisch onder het btw-tarief van 6%. Per product moet worden beoordeeld of het product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.
  • Alle andere min of meer vergelijkbare producten vallen alleen onder het btw-tarief van 6% als het individuele product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.
  • De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht.

Als een ondernemer wil weten of een bepaald product onder het btw-tarief van 6% valt, kan hij contact opnemen met de inspecteur. Voor een goede beoordeling stuurt de ondernemer de inspecteur in ieder geval per product:

  • een foto van het product zonder verpakking
  • een foto van de verpakking van het product
  • een foto van (alle) teksten op het product
  • een foto van alle teksten op de verpakking
  • de bijsluiter (indien aanwezig)

Geen terugwerkende kracht

De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht, zo stelt de Belastingdienst. Heeft een ondernemer al btw betaald voor tandpasta met fluoride en/of zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter voor aangiftetijdvakken die liggen vóòr november 2016 (voor maandaangevers) of het 4e kwartaal 2016 (voor kwartaalaangevers), dan krijgt de ondernemer het verschil tussen 21% en 6% btw niet terug. De enige uitzondering op die regel is als de bezwaartermijn voor het betreffende tijdvak nog niet voorbij is en de ondernemer op tijd bezwaar maakt tegen de btw die hij op aangifte hebt betaald.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

6

Gerelateerde artikelen