Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de STAP-regeling verbeteren. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling en is de opvolger van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Uit de eerste resultaten blijkt dat de regeling erg populair is. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen budget toegekend gekregen. Tegelijkertijd zijn er duidelijk mogelijkheden ter verbetering van de regeling. 

De afgelopen maanden bleek dat niet arbeidsmarktgerichte opleidingen toch in het scholingsregister STAP kwamen. Daarnaast zijn er opleiders die zich met hun werkwijze en aanbod, niet aan de subsidievoorwaarden houden. Daarom gaan de keurmerken die opleiders toelaten (NRTO en CEDEO) straks strenger controleren of opleidingen van deze opleiders wel voldoen aan de eisen van STAP. In overleg met betrokken keurmerken, die hun verantwoordelijkheid hierin nemen, wordt hier nadere invulling aan gegeven.

Uit de eerste resultaten blijkt ook dat een beperkt aantal opleidingen relatief vaak gekozen wordt. Het gaat daarbij veelal om opleidingen die (grotendeels) online zijn. Voor opleiders is het aantrekkelijk om hier reclame voor te maken en cursisten te werven, omdat de extra kosten per deelnemer beperkt zijn. Om te voorkomen dat STAP als ongepast verdienmodel wordt gebruikt, wordt het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 gelimiteerd.

Daarnaast werkt het kabinet aan een aanpassing van het proces voor het aanvragen van STAP-budget. Het is de bedoeling dat mensen straks altijd een aanvraag kunnen doen. Dit moet het oriëntatieproces vergemakkelijken en de frustratie van lange wachtrijen wegnemen.

STAP gerichter inzetten

Van Gennip wil het scholingsaanbod van STAP uitbreiden en gerichter inzetten voor maatschappelijk cruciale beroepen. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om meer verschillende type opleiders - waaronder kleine opleiders - toegang te bieden tot het scholingsregister STAP en om vanaf komende zomer meerjarige opleidingen via STAP mogelijk te maken.

Daarnaast wil het kabinet dat STAP gerichter kan worden ingezet voor scholing naar maatschappelijk cruciale sectoren. Dit heeft de minister ook toegezegd aan de Tweede Kamer in reactie op de motie-Dassen. Het doel is om mensen te stimuleren om scholing te kiezen voor die maatschappelijk cruciale sectoren zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Bron: Rijksoverheid

Rubriek: Subsidies

Informatiesoort: Nieuws

  590
Gerelateerde artikelen