Omdat er een einde komt aan de 3-jarige tegemoetkoming voldoet de starterslening niet meer aan de fiscale spelregels. Door een inhoudelijke aanpassing blijft de starterslening bestaan.
Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De starterslening is een eigenwoningschuld die het verschil tussen de koopsom van de eerste eigenwoning en de hypotheek bij de bank financiert. De lening is een aanvulling op de eerste hypotheek en is de eerste drie jaar maandlastenvrij.
 
In artikel 10bis.1 lid 2 letter f Wet IB 2001 en artikel 45f Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 is bepaald dat startersleningen die zijn afgesloten in 2013, 2014, 2015 of 2016 zijn aan te merken als bestaande eigenwoningschuld voor een periode van 36 maanden. Na de periode van 36 maanden moet de starterslening aan de aflossingsverplichting voldoen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

4

Gerelateerde artikelen