Een goed doel maakt vaak gebruik van de fiscaal aantrekkelijk status van 'algemeen nut beogende instelling'. Deze ANBI's moeten vóór 1 juli 2016 de financiële verantwoording van de ANBI over 2015 openbaar maken.

Op de LinkedIn-pagina voor fiscalisten en accountants staat waarom tijdige publicatie van de cijfers over 2015 van belang is en wat de (vervelende) consequenties kunnen zijn wanneer dat niet op tijd gebeurt.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

1

Gerelateerde artikelen