Steeds meer gemeenten kiezen voor horizontaal toezicht en sluiten hiervoor een convenant met de Belastingdienst. Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst samen met de gemeente en worden zaken vooraf afgestemd. Zo hoeven achteraf geen controles en correcties te worden uitgevoerd.

Dat meldt Binnenlands Bestuur. Reeds een kwart van de gemeenten is overgestapt op horizontaal toezicht. De gemeenten laten aan de Belastingdienst zien dat ze het fiscale systeem beheersen en onder controle hebben en bespreken eventuele twijfels met de Belastingdienst. De belastingaangiften die hieruit voortkomen kloppen en voldoen aan de wet- en regelgeving. Onder andere Rotterdam en Den Bosch sloten een convenant met de Belastingdienst.

Den Bosch

Norbert Klein Swormink is senior financieel adviseur bij de sector stadsontwikkeling van de gemeente Den Bosch. Volgens hem koost deze gemeente mede voor horizontaal toezicht om boekenonderzoeken van de Belastingdienst te voorkomen: "Die duren soms maanden. En de ambtenaren van de Belastingdienst zitten hier niet stilletjes, maar ze stellen voortdurend vragen en ze willen documentatie. Dat is belastend voor de organisatie."

Rotterdam

Bij gemeente Rotterdam werden steeds dezelfde fouten gemaakt, terwijl de werkwijze niet werd aangepast. Daarom werd gekozen voor horizontaal toezicht en kwam Rijkers in dienst, btw-specialist en voorheen werkzaam bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Rijkers richtte bureau rijksheffingen op.

"De gemeentelijke organisatie is nu zo ingericht dat we bij alle clusters de fiscale risico's in beeld hebben. We doen steekproeven op dezelfde manier als de Belastingdienst dat zou doen. En, niet onbelangrijk, we kijken niet alleen of we te weinig betaald hebben, maar ook of er te veel betaald is," aldus Rijkers.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

3

Gerelateerde artikelen