Steeds meer gemeenten stoppen met het heffen van hondenbelasting. In 2020 wordt de belasting nog geïnd in 193 van de 355 gemeenten. In 2010 was er nog een hondenbelasting in 308 van de 431 gemeenten, dat is in 71 procent. Dat percentage is gestaag teruggelopen naar 54 procent. Vorig jaar inden 201 gemeenten de belasting nog.

In 2020 verwachten de gemeenten die de belasting heffen, 51 miljoen euro op te halen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de gemeentelijke begrotingen. Dat is een miljoen euro minder dan een jaar eerder. In 2015 leverde de hondenbelasting nog 65 miljoen euro op.

Grote gemeenten als Rotterdam en Amsterdam hebben de hondenbelasting afgeschaft in respectievelijk 2018 en 2016. De voornaamste reden voor afschaffing was dat het lastig en duur was om de belasting te innen. Den Haag kent de hondenbelasting nog wel en verwacht in 2020 2 miljoen euro op te halen. Dat is van alle gemeenten het hoogste bedrag. Gemeenten in de noordelijke provincies heffen naar verhouding minder hondenbelasting dan elders. In Drenthe wordt in geen enkele gemeente (meer) hondenbelasting geïnd. In Groningen en Friesland gebeurt dit in respectievelijk 4 en 3 gemeenten.

Bron: ANP/CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

6

Gerelateerde artikelen