Begin 2022 bedroeg het doorsnee vermogen van huishoudens 135,1 duizend euro, bijna 47 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde zijn gestegen. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is het vermogen met 21,9 duizend euro iets hoger dan in 2021. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het begrip vermogen omhelst onder meer een eigen woning, bank- en spaartegoeden, beleggingen en geld dat in een eigen zaak is geïnvesteerd.


Afbeelding CBS

Op 1 januari 2022 bedroeg het totale vermogen van alle huishoudens in Nederland 2.490 miljard euro, opgebouwd uit 3.421 miljard euro aan bezittingen en 931 miljard euro aan schulden.

Bijna 6 op de 10 huishoudens hadden een eigen woning in 2022. Het eigenwoningbezit is sinds 2008 weinig veranderd. De eigen woning vormde met 62 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. In 2021 was dit aandeel 58 procent. Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben een grote invloed op het totale vermogen. Na de eigen woning volgen het aanmerkelijk belang (13 procent) en bank- en spaartegoeden (11 procent). Het aandeel van het ondernemingsvermogen in de bezittingen was met 3 procent relatief klein.

Het CBS stelt ook vast dat de hypotheek met 83 procent de grootste schuldenpost is van huishoudens. Ongeveer de helft van de huishoudens had vorig jaar een hypotheekschuld. Zo'n 17 procent had een studieschuld en 41 procent had andere schulden, zoals leningen voor auto's, rood staan en belasting- en toeslagschulden.

Rotterdamse huishoudens hebben het minste vermogen van heel Nederland. In Bloemendaal in Noord-Holland hebben huishoudens het hoogste vermogen. In Rotterdam bedraagt het gemiddelde vermogen 11.800 euro. Dat is bijna twaalf keer lager dan het landelijk gemiddelde van 135.100 euro. Ook in andere grote steden hebben inwoners in doorsnee relatief weinig geld. Dat komt omdat daar relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en werkenden met weinig inkomen wonen.

In Bloemendaal hebben huishoudens een gemiddeld vermogen van 663.000 euro, bijna vijf keer zoveel als het landelijke cijfer. Ook in Laren, Heemstede, Blaricum, Bergen, Rozendaal, Oegstgeest, Bunnik, Oirschot en Hilvarenbeek hebben huishoudens flinke vermogens opgebouwd.

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Huwelijksvermogensrecht

236

Gerelateerde artikelen