Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het kabinetsvoornemen om niet langer een onderscheid te maken tussen binnenlandse en buitenlandse boetes. Er komt een wetswijziging aan als onderdeel van het pakket Belastingplan 2015 op Prinsjesdag 2014.

Het is al vanaf 1 januari 1991 niet meer mogelijk om boetes van binnenlandse instellingen en van de Europese Unie fiscaal af te trekken. Volgens het Belastingplan 2015 is het straks eveneens niet mogelijk om geldboetes van buitenlandse, niet-EU instellingen in aftrek te brengen op het fiscale resultaat.

Uitzondering

Wiebes maakt echter een uitzondering: 'Soms kunnen zich situaties voordoen waarin in het buitenland geldboetes worden opgelegd voor vergrijpen die het Nederlandse rechtsbestel niet kent of waarvan de strafbaarheid of bestraffing evident strijdig is met de Nederlandse rechtsorde. In dergelijke gevallen zal worden bezien of op grond van de hardheidsclausule de opgelegde boete toch in aftrek mag worden gebracht' zo zegt de staatssecretaris toe.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

2

Gerelateerde artikelen