Per 1 januari kunnen burgers alleen bij ‘Mijn toeslagen’ met de DigiD-app of met een sms-controle. "Hoewel dat de veiligheid van de diensten ten goede komt, helpt het de 4,5 miljoen Nederlanders met onvoldoende digitale vaardigheden niet", is de conclusie van expert Erik van Klinken in IT-blad Techzine.

De strengere inlogprocedure is bij Mijn Belastingdienst al vorig jaar 1 oktober ingegaan. Per 1 januari volgt dezelfde inlogprocedure bij Mijn Toeslagen. Inloggen met uitsluitend gebruikersnaam en wachtwoord verdwijnt dan. Gebruikers zonder mobiele telefoon zouden volgens de berichtgeving van de fiscus alsnog met een sms-controle via een vaste telefoon toegang kunnen krijgen. Via een DigiD-machtiging is het eveneens mogelijk om het aan anderen over te laten.

Van Klinken vreest echter dat sommige gebruikers last zullen ondervinden van deze aanscherping. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben geen computer, internet of tv, waardoor ze in feite afhankelijk zijn van de post, fysieke locaties of andere mensen om hun overheidszaken te regelen. Cruciaal is dat de onderzoekers van het Leids OnderzoeksKollectief 4,5 miljoen Nederlanders als niet digitaal vaardig categoriseerde. Dat is grofweg een kwart van de bevolking.

Van Klinken concludeert dat de aanpassing aan Mijn toeslagen weliswaar de online veiligheid van burgers verstevigt, maar het voor vele anderen alleen maar moeilijker maakt te doorgronden. "Aangezien de overheid geen offline optie aanbiedt, blijft het probleem van toegankelijkheid voor burgers levensgroot. Daar zal een update aan de inlogmethodes weinig aan veranderen", schrijft hij in het IT-blad.

Bron: Techzine

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

319

Gerelateerde artikelen