Minister Kaag van Financiën heeft het wetsvoorstel Accountancysector naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij de kwaliteit van de controle door de accountant structureel wil verbeteren. Aanleiding voor de wet zijn de aanbevelingen van de in 2020 ingestelde Commissie toekomst accountancysector.

Accountants zijn straks verplicht om te rapporteren over de kwaliteit van de wettelijke controles aan de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA). Dat doen zij aan de hand van kwaliteitsindicatoren. De NBA maakt de rapportages openbaar. Doel is om inzicht te bieden in aspecten van kwaliteit en de werkwijze van de accountant.

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen grote en kleine accountantskantoren. De rapportageplicht gaat in eerste instantie gelden voor de 6 grootste accountantsorganisaties. Het kabinet gaat de werking van de indicatoren na een periode van 2 tot 3 jaar evalueren. De overige accountantsorganisaties volgen daarna.

Daarnaast kunnen beursfondsen en andere ‘organisaties van openbaar belang’ voortaan vragen om toewijzing van een externe accountant voor een accountantsverklaring. Ook zullen meer grote kantoren een Raad van Commissarissen moeten instellen.

Het wetsvoorstel staat op de website van de Rijksoverheid.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

223

Gerelateerde artikelen