Het Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente is voorgehangen bij de Tweede Kamer. Volgens de planning loopt de procedure voor voorhang tot 11 november aanstaande, waarna het voor advies naar de Raad van State zou worden gezonden. De Tweede Kamer heeft deze termijn nu gestuit, zodat er meer tijd is om het besluit nader te bezien. De beoogde inwerkingtreding blijft 1 januari 2013, wat overigens wel krap zal worden. Kamerleden zijn zich hiervan bewust, en zullen derhalve snel eventueel aanvullende vragen stellen om ook spoedig duidelijkheid te kunnen geven richting regering.

 

UFM

Het uitvoeringsbesluit vloeit voort uit de aftrekbeperking deelnemingsrente zoals opgenomen in de reeds aangenomen Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 (UFM). Hierbij is een renteaftrekbeperking in de Vpb gecreëerd die is gericht op situaties waarin sprake is van excessieve aftrek van deelnemingrente. De opbrengst van deze maatregel is € 150 miljoen en wordt aangewend voor het verkleinen van het begrotingstekort. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de Tweede Kamer verzocht om het met de wetswijziging samenhangende uitvoeringsbesluit voorgehangen te krijgen, zodat daar nog invloed op uitgeoefend kan worden. Deze mogelijkheid is vervolgens door de Staatssecretaris van Financiën via een nota van wijziging gerealiseerd.  

Uitvoeringsbesluit

Het besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet Vpb 1969. Het ziet op de werking van de aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente, ingeval van reorganisaties van een concern, zoals een verkoop van een deelneming binnen het concern, een fusie of een splitsing. Verder is de werking van de aftrekbeperking geregeld bij het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid en wordt voorzien in een regeling voor de samenloop van beide wetsartikelen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Vennootschapsbelasting

3

Gerelateerde artikelen