De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020 is geplaatst in de Staatscourant van vrijdag 17 mei 2019. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de restauratie van grote rijksmonumenten.

De eigenaar van een rijksmonument kan deze subsidie aanvragen, als de subsidiabele kosten van het project minimaal € 2,5 miljoen bedragen. De subsidie bedraagt 30% van deze kosten. Dit basispercentage wordt verhoogd als de eigenaar in combinatie met de restauratie ook investeert in de verduurzaming van het gebouwde rijksmonument, de verbetering van de publiekstoegankelijkheid van het rijksmonument, of in een zogenoemde meervoudige opgave.

Aanvraagperiode

Voor de subsidieregeling geldt één aanvraagperiode en die loopt van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019. Voor de kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 is een totaalbedrag van € 60 miljoen beschikbaar. Aanvragen met lagere totale restauratiekosten krijgen voorrang. Als na de aanvraagperiode meer dan € 10 miljoen van het beschikbare bedrag resteert, wordt in 2020 een tweede aanvraagperiode ingesteld van 15 augustus 2020 tot en met 16 september 2020.

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

  320
Gerelateerde artikelen