Langzaamaan sijpelen fiscale details van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA naar buiten toe. De hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen wordt vanaf 2014 toch aangepakt, zo lijkt het. Het maximaal verrekenbare tarief van de aftrek gaat jaarlijks met 0,5 procentpunt omlaag. Beginnend bij 52% zal de hypotheekrente na 28 jaar nog maximaal tegen 38% aftrekbaar zijn. Bronnen melden dat tegelijkertijd de tarieven in de inkomstenbelasting worden verlaagd. De hoogste schijf van 52% zou iets onder de 49% uitkomen en de derde schijf van 42% gaat naar 38%. Tevens wordt de derde belastingschijf wat verlengd. Een groot gedeelte van deze tariefsverlaging wordt evenwel niet gefinancierd uit de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Die beperking levert op termijn ‘slechts' 770 miljoen euro op, terwijl de voorgespiegelde tariefsverlaging toch zeker tussen de 2,5 en 3 miljard euro kost.

 

Blanco cheque

De tariefsverlaging wordt waarschijnlijk grotendeels gefinancierd uit de reeds ingevoerde BTW verhoging van 19 naar 21 procent. De jaarlijkse opbrengst van 4 miljard euro, zou vanaf 2014 stapsgewijs in het geheel worden teruggesluisd in lagere tarieven. Hiervan is voor 2013 al 1,5 miljard euro ingevuld in de vorm van lagere inkomstenbelasting, hoger kindgebonden budget en verhoging van de zorgtoeslag. Er lag dus nog een blanco cheque van zeker 2,5 miljard euro klaar. De VVD heeft deze cheque mogen verzilveren, maar moest in ruil daarvoor van de PvdA wel akkoord gaan met een beperking van de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen.  

Verplichte annuïtaire hypotheek

Doordat deze beperking van de hypotheekrenteaftrek door de terugsluis uiteindelijk geen geld oplevert voor de schatkist, zal de beoogde verplichte annuïtaire aflossing voor nieuwe hypotheken ook gewoon doorgaan. Dit punt is nog niet geheel duidelijk, maar het is zeer waarschijnlijk dat VVD en PvdA uiteindelijk zullen gaan instemmen met de voorliggende Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

Pensioenpremieaftrek afgetopt

Het door de PvdA gewenste toptarief in de inkomstenbelasting van 60 procent komt er niet. Wel hebben de sociaaldemocraten een beperking van de pensioenpremieaftrek binnengehaald. Er wordt gesproken over een inkomensgrens van 100.000 euro tot waar pensioenpremies aftrekbaar zijn. De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen stelde onlangs voor deze grens op tweemaal modaal te leggen. Het is niet uitgesloten dat de grens van 100.000 euro alsnog lager wordt vastgesteld. Naar verluidt sneuvelen er ook een aantal aftrekposten in de inkomstenbelasting.

CPB

Het regeerakkoord is nog zeker niet in beton gegoten. Afhankelijk van de uitkomsten van de doorrekening op de economische effecten door het Centraal Planbureau (CPB) kunnen er nog onderwerpen wijzigen. Kamerleden van VVD en PvdA worden deze dagen door hun partijleiding bijgepraat over de verschillende onderwerpen. Het zou zomaar kunnen dat er binnen een paar dagen witte rook is, waarna ook meer in detail duidelijk zal zijn wat er op fiscaal terrein staat te gebeuren.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen