De tarieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing gaan in 2020 fors omhoog. Dat blijkt uit een steekproef naar de gemeentelijke woonlasten van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 113 gemeenten.

In Laarbeek in de provincie Noord-Brabant is de OZB-stijging het grootst, maar liefst 32,5%. Andere gemeenten waar de OZB flink zal stijgen zijn Goirle met 22%, Lisse met 20% en Groningen met 14,5%. Gemiddeld betalen huiseigenaren in 2020 4% meer OZB. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. In Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zo veel OZB als in Sliedrecht.

De stijging van de afvalstoffenheffing is volgend jaar met gemiddeld 8,2% nog hoger. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende kosten voor gemeenten. Gemeenten betalen sinds vorig jaar € 31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit € 13. De verhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens. 
Veel gemeenten geven aan de tarieven van de OZB wel te moeten verhogen omdat zij meer geld nodig hebben voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en door de tekorten in de Jeugdzorg.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: Nieuws

  780
Gerelateerde artikelen