Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel, het Nibud, VNO-NCW en MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars 'slaan daartoe de handen ineen'. De organisaties, verenigd in de 'Taskforce Inkomen voor Later', bepleiten onder meer dat zelfstandigen veel gemakkelijker inzage krijgen in de beschikbare jaar- en reserveringsruimte via de jaarlijkse IB-aangifte bij de Belastingdienst.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat zelfstandigen beperkt pensioen opbouwen in de derde pijler. Volgens de taskforce heeft dat uiteenlopende redenen: soms zijn er alternatieve oudedagsvoorzieningen (de eigen zaak of onroerend goed) maar onbekendheid en (fiscale) drempels spelen ook een rol. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft daar in een onderzoek de vinger op gelegd. De bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van producten in de derde pijler kan beter, aldus de AFM.

De taskforce wil de vermogensopbouw onder zelfstandigen stimuleren. Dit vermogen kunnen zij inzetten als inkomen wanneer zij met pensioen zijn. De taskforce wil een op zelfstandigen gerichte informatiecampagne opzetten en een neutraal informatiepunt ontwikkelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zich bereid getoond mee te werken. Ook wil de taskforce dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw. Daarmee wil de taskforce zelfstandigen beter bereiken en drempels in de derde pijler verlagen.

Verder biedt de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens de taskforce kansen voor vergroting van het pensioenbewustzijn onder zelfstandigen. Niet alleen omdat de fiscale ruimte in de derde pijler aanzienlijk is verruimd, maar ook omdat het pensioen met de stelselwijziging meer in de belangstelling is komen te staan. Het is volgens de taskforce belangrijk dat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze verruiming. Pensioenopbouw in de derde pijler is vaak fiscaal aantrekkelijk. Over het opgebouwde vermogen hoeft geen belasting te worden betaald en de jaarlijkse inleg is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt wel belast tegen het dan geldend tarief.

Lees ook het thema Lijfrenten.

Bron: Verbond voor Verzekeraars

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Pensioenen

154

Gerelateerde artikelen