De mogelijkheden om UBO-gegevens af te schermen zijn te beperkt. Dit schrijft de NOB in haar reactie op de internetconsultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Het conceptbesluit bevat twee limitatieve gronden voor afscherming van UBO-informatie: 1. onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage en dergelijke en 2. minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid. De eerste grond is slechts beperkt tot personen die van overheidswege beveiliging krijgen. De NOB vraagt waarom het conceptbesluit geen ruimte biedt voor afscherming van gegevens van UBO’s die nog niet onder politiebescherming staan, maar reden hebben om te vrezen voor hun eigen veiligheid of die van hun familieleden. Verder lijkt een afschermingsverzoek wegens minderjarigheid overbodig omdat de minderjarigheid al blijkt uit de registratie van de geboortedatum. Hoe gaat de regelgever om met eventuele afwijkende kwalificaties in het buitenland van minderjarigheid en ondercuratelestelling? En hoe staat het met buitenlandse equivalenten van politiebescherming door plaatsing op lijsten.

Ten slotte vraagt de NOB opnieuw om handvatten om per type vennootschap of andere juridische entiteit te bepalen wie in elk geval dient te worden beschouwd als UBO.

Lees het hele commentaar.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  515
Gerelateerde artikelen