De Belastingdienst heeft verschillende signalen ontvangen van mensen die mogelijk onterecht een brief hebben ontvangen met een terugvordering van de huur- of zorgtoeslag over 2007. De eerste indruk is dat het gaat om maximaal 30.000 onterecht verstuurde brieven.
Het gaat specifiek om brieven:
  • met een datum van 15 mei 2014;
  • die gaan over een herziene definitieve berekening huurtoeslag 2007; of
  • een herziene definitieve berekening zorgtoeslag 2007.
Mensen kunnen er van uitgaan dat het hier een onterechte terugvordering betreft. De Belastingdienst herstelt deze fout en stuurt een excuusbrief. Ook eventuele hierop volgende brieven over deze specifieke terugvordering van de huur- of zorgtoeslag 2007, kan men als niet verzonden beschouwen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen