Rechtbank Den Haag oordeelt dat eiser geen recht heeft op aftrek van lijfrentestortingen omdat er geen stortingen zijn gedaan. Het tijdstip van de lijfrentestorting blijkt in deze zaak van groot belang.

De zaak (2 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1414) verloopt als volgt. Sinds 1 januari 2004 staat een man bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met zijn eenmanszaak. Over het jaar 2018 heeft hij zijn aangifte IB/PVV gedaan. In zijn aangifte IB heeft hij € 2.422 in aftrek genomen voor de inleg op zijn lijfrentespaarrekeningen. De inspecteur besluit af te wijken op de aangifte IB op de in aftrek gebrachte stortingen.

De inspecteur heeft de man verzocht om betaalbewijzen van de stortingen te overleggen. Hierop verklaart de man dat hij in 2018 geen stortingen op zijn lijfrenterekeningen heeft gedaan. Toch is hij van mening dat hij de stortingen terecht in aftrek heeft gebracht. Deze stelling wordt door de inspecteur gemotiveerd weersproken.

De man gaat vervolgens in beroep bij Rechtbank Den Haag. De rechtbank oordeelt dat de man de stortingen onterecht in aftrek heeft gebracht en stelt de inspecteur in het gelijk. Lijfrentestortingen komen enkel in aanmerking voor aftrek op het tijdstip dat deze zijn betaald of verrekend (art. 3.130 lid 1 Wet IB 2001).

Belang voor de praktijk

Stortingen op lijfrentespaarrekeningen komen enkel in aanmerking voor aftrek in de aangifte IB als deze daadwerkelijk in het betreffende jaar zijn betaald of verrekend. Wanneer er geen betalingen hebben plaatsgevonden, kan er ook niets worden afgetrokken. Als er om wat voor reden pas begin januari wordt gestort dan kan deze storting in zijn algemeenheid niet worden ‘teruggewenteld’ naar het vorige belastingjaar. Het tijdig storten van de lijfrentestorting is dus raadzaam.

Terugwenteling is alleen mogelijk als het gaat om de omzetting van de fiscale oudedagsreserve en/of stakingswinst (art. 3.130 lid 2 Wet IB 2001). Voorwaarde daarbij is dat de storting dan vóór 1 juli ‘t+1’ wordt gestort om in het jaar ‘t’ in aanmerking te kunnen worden genomen.

Bron: Legal & Tax Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

410

Gerelateerde artikelen