'De belangrijkste afweging bij het wel of niet accepteren van een voorschot op de compensatie uit het Herstelkader Rentederivaten is een fiscale afweging'.

Dat zegt Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Renteswapschadeclaim. Deze weken valt bij veel renteswapbezitters van Rabobank en ABN AMRO Bank een brief op de mat met daarin een aanbod voor een voorschot. Het voorschot betreft een deelbetaling van het later uit het Herstelkader te ontvangen hogere bedrag. Doorgaans bedraagt dit 80% van de coulancevergoeding. De banken omschrijven het voorschot als een inschatting van de te ontvangen coulancevergoeding. De coulancevergoeding is één van de schadecomponenten uit het Herstelkader.

Indien het voorschot wordt geaccepteerd wordt het ook in 2017 ontvangen waardoor de belastingheffing 2017 hoger uitvalt. Lijesen: 'In bepaalde sectoren, met name de melkveehouderij en scheepvaart, is 2017 tot nu toe een goed jaar geweest. Het gevolg is dan dat het voorschot mogelijk in een hogere belastingschijf tegen een hoger tarief wordt belast. In dit soort gevallen kan het fiscaal voordeliger zijn wanneer het bedrag in 2018 wordt uitgekeerd. Let wel: het is in alle gevallen afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming.'
 

Bron: Stichting Renteswapschadeclaim

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

2

Gerelateerde artikelen