De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 aangiften inkomstenbelasting voor controle mede geselecteerd op een tweede nationaliteit. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans is op fraude. Dat heeft de Belastingdienst bevestigd naar aanleiding van een onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

De Belastingdienst hanteert tientallen selectieregels om te beoordelen of mensen hun aangifte juist hebben ingevuld. Een van die regels bevatte vijf criteria waarbij de vijfde betrekking had op de tweede nationaliteit naast de Nederlandse of een andere nationaliteit. Een ander criterium kon bijvoorbeeld zijn dat aftrekposten opmerkelijk hoog waren. Door deze manier van werken zijn ruim 11.000 mensen met een tweede nationaliteit extra gecontroleerd. Binnen de Belastingdienst zeggen bronnen dat het selecteren op nationaliteit niet per se hetzelfde is als discrimineren naar ras of afkomst, het zogenoemde etnisch profileren.

Het is voor het eerst dat de Belastingdienst toegeeft dat tweede nationaliteit een 'indicator' was en dat onderscheid is gemaakt naar afkomst van burgers. De ambtenaar die na deze selectie de aangifte controleerde, kreeg alleen een burgerservicenummer te zien en niet de reden van de selectie, zegt de woordvoerder.

In 2015 werd de wet veranderd waardoor gegevens over een mogelijke tweede nationaliteit niet meer in de Basisregistratie Personen (BRP) werden opgenomen. De gegevens over een tweede nationaliteit waren voor de afdeling Toeslagen echter jarenlang nog beschikbaar en konden nog worden geraadpleegd. De Tweede Kamer vermoedt dat dit in strijd is met de privacywetgeving en eist inzage in documenten van de Belastingdienst over zogenoemde risicoselectie. Tot dusver is dit geweigerd.

Bronnen zeggen tegen Trouw en RTL Nieuws dat de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen een extern, onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

Bron: RTL Nieuws en Trouw

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Carrousel: Carrousel

  472
Gerelateerde artikelen