Wanneer een woningeigenaar een WOZ-bezwaarschrift laat schrijven door een professioneel gemachtigde, worden de kosten daarvan (deels) vergoed. Wanneer een woningeigenaar zelf zijn WOZ-bezwaarschrift schrijft, worden de kosten echter niet gedekt. Gerechtshof Amsterdam heeft in een recente uitspraak bepaald dat een een bezwaarschrift dat is opgesteld door een professioneel gemachtigde, maar wat is ondertekend door de woningeigenaar zelf, ook gerestitueerd moet worden door de gemeente.

Dat meldt De Financiële Telegraaf.

In onderhavige zaak betwijfelde de heffingsambtenaar of het bezwaarschrift door een professioneel gemachtigde was opgesteld. Het document was immers ondertekend door de woningeigenaar en niet door de gemachtigde.

De woningeigenaar maakte bezwaar en liet de zaak eerst voorkomen bij de rechtbank en vervolgens bij het gerechtshof. Het gerechtshof stelde de woningeigenaar in het gelijk. Het gerechtshof bepaalde dat ook 'de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand die is verleend bij de voorbereiding van het bezwaarschrift voor vergoeding in aanmerking kunnen komen'.

Uit deze uitspraken blijkt dat een bezwaarschrift niet volledig door een professioneel gemachtigde geschreven hoeft te worden om bij gegrondverklaring in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vanzelfsprekend moet het wel aannemlijk zijn dat die bijdrage inderdaad door een professioneel gemachtigde is geleverd.

Door deze uitspraak krijgen belastingplichtigen de mogelijkheid een bezwaar zelf te schrijven, maar te laten nakijken en zo nodig te laten aanvullen door een professioneel gemachtigde. Dat is goedkoper dan het volledig laten opstellen van een bezwaarschrift door een pofessional.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Waardering onroerende zaken

0

Gerelateerde artikelen