Door de verplichte indeling van uitzendbureaus vanaf 25 mei 2017 in sector 52 is er een verschil ontstaan tussen dure uitzendbedrijven met hogere premies en uitzendbedrijven die nog in de oude regeling met lagere premies vallen. Hierdoor is er concurrentie ontstaan.

Dat meldt de website Aannemersvak.nl. Uitzendbedrijven die vóór 25 mei 2017 in een andere sector, een zogenoemde vaksector, zijn ingedeeld, blijven daarin voorlopig ingedeeld en betalen de lagere premies. Uitzendbedrijven waren tot 25 mei 2017 in beginsel in sector 52 ingedeeld. Zij konden tot die datum echter ook in een vaksector zijn ingedeeld, namelijk wanneer werknemers zonder uitzendbeding werkzaamheden verrichtten die voor meer dan 50% van het totale premieplichtige loon was toe te delen aan die vaksector. Bij indeling in een vaksector hoeven uitzendbedrijven minder premie werknemersverzekeringen af te dragen dan bij indeling in de dure sector 52.

Het artikel waarschuwt daarnaast bedrijven die niet specifiek gespecialiseerd zijn in uitzendwerk. Het is namelijk nog niet duidelijk welke werkgevers nu juist onder sector 52 vallen en daardoor in de toekomst ook met bijbehorende hoge premies te maken krijgen. Denk hierbij aan een binnen een concern opererende personeels-bv die werknemers binnen het concern tewerkstelt. Of de Belastingdienst dergelijke personeels-bv's zal beschouwen als uitzendbureau en bijbehorende hoge premies oplegt, is nog niet duidelijk.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar een definitieve regeling per 1 januari 2019.
 

Bron: Aannemersvak.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

3

Gerelateerde artikelen