Het Hof Amsterdam constateert dat toepassing van de 30%-regeling terecht is geweigerd. Er is geen sprake van een uit een ander land aangeworven werknemer.

De zaak speelt voor het Gerechtshof Amsterdam (21 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3488). A heeft de Duitse nationaliteit. Zijn eerste studie rondt hij in Duitsland af. Vervolgens gaat hij in Nederland wonen en studeren. Na afronding van zijn studie blijft hij in Nederland wonen en treedt hij in dienst van B. A doet een beroep op de zogenaamde 30%-regeling. De 30%-regeling houdt kort gezegd in dat werkgever B 30% van het loon belastingvrij mag verstrekken.

De inspecteur is van mening dat A geen recht heeft op toepassing van de 30%-regeling omdat werkgever B werknemer A niet vanuit een ander land heeft aangeworven. Het Hof is het eens met de inspecteur. De 30%-regeling vindt geen toepassing omdat A al in Nederland woont op het moment dat hij in dienst treedt bij B.

Belang voor de praktijk

De 30%-regeling houdt in dat een werkgever de (extra) kosten die het gevolg zijn van in Nederland komen werken, de extraterritoriale kosten, en 30% van het loon belastingvrij mag verstrekken.

Omdat de toepassing van 30%-regeling in de praktijk nog wel eens voor problemen zorgt, gelden sinds 1 januari 2012 de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft een dienstbetrekking
  • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • De werknemer heeft een geldige beschikking. De beschikking geldt in principe voor een periode van maximaal 8 jaar
  • De werknemer woont in de 24 maanden vóór de 1e werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Opbouw pensioen

Over de belastingvrije vergoeding bouwt een werknemer die gebruik maakt van de 30%-regeling meestal geen pensioen op. Er kan wel pensioen worden opgebouwd over de belastingvrije vergoeding als:

  • De pensioentoezegging over de belastingvrije vergoeding al op 1 juli 2002 bestaat. Pensioenopbouw vindt dan plaats tijdens de hele looptijd van de 30%-regeling. Dit geldt ook voor een eventuele verlenging.
  • De werknemer gebruik kan maken van de algemene regeling voor ruil van beloningsbestanddelen (cafetariaregelingen). Dit is uitgewerkt in het besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M, Stct. nr. 14304.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen