Hoe werkt de bijleenregeling wanneer iemand de overbrugging van de nieuwe woning betaalt van eigen spaargeld? Een casus.
Een man heeft een nieuwe woning gekocht voor een bedrag van € 360.000 (aankoopprijs € 345.000 en kosten € 15.000). Hij verwacht zijn oude woning binnen niet al te lange tijd te kunnen verkopen voor een bedrag van € 278.000. De hypothecaire lening op zijn oude woning bedraagt € 249.000. Door omstandigheden kan hij geen overbruggingsfinanciering regelen en mag hij maximaal € 334.000 lenen. De overbrugging heeft hij noodgedwongen uit zijn spaargeld betaald. Hoe werkt de bijleenregeling in zijn situatie

Antwoord

De regeling van artikel 3.119a, lid 3 Wet IB 2001 bepaalt dat de hypothecaire lening waarover de man de rente mag aftrekken, niet hoger is dan de aankoopsom van zijn nieuwe woning minus de gerealiseerde overwaarde van zijn oude woning. De overwaarde van de oude woning wordt als volgt berekend.
 
Verkoopprijs oude woning€ 278.000
Af: verkoopkosten (stel) €      3.000
Netto opbrengst€ 275.000
Af: eigenwoningschuld oude woning€ 249.000
Overwaarde€ 26.000
 
De overwaarde bepaalt de zogenaamde eigenwoningreserve. In het geval van de man is de eigenwoningreserve € 26.000. Het uitgangspunt is dat hij geen eigenwoningreserve uit het verleden (meer) heeft. Uitwerking aankoop nieuwe woning.
 
Aankoopprijs nieuwe woning€ 345.000
Bij: aankoopkosten€   15.000
Aankoopsom€ 360.000
Maximale eigenwoningschuld€ 360.000
 
De rente voor de lening van de oude woning is onder voorwaarden nog aftrekbaar. Een eigenwoningreserve is nog niet gerealiseerd. Uitwerking na verkoop oude woning.
 
Aankoopprijs nieuwe woning€ 345.000
Bij: aankoopkosten
€   15.000
Aankoopsom€ 360.000
Af: eigenwoningreserve 
€   26.000
Maximale eigenwoningschuld€ 334.000
Eigenwoningreserve€             0
 
Het feit dat de man een deel van de benodigde aankoopsom ter grootte van het bedrag van de nog te realiseren eigenwoningreserve uit zijn spaargeld heeft voldaan heeft dus geen invloed op de hoogte van de maximale eigenwoningschuld.
 
Als de verkoopprijs van zijn oude woning nog wijzigt dan moet hij rekening houden met een herrekening van de maximale eigenwoningschuld. Men kan gebruik maken van het bovenstaande rekenschema of de rekenhulp van de Belastingdienst.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

166

Gerelateerde artikelen