Om burgers beter te bedienen investeert de Belastingdienst in maatwerk. In een serie experimenten benaderen we hiervoor groepen toeslaggerechtigden die problemen dreigen te ondervinden in de massale processen. Het experiment met afstudeerders en werkvinders blijkt succesvol, zij kregen eerder de juiste zorgtoeslag.
Het uitkeren en berekenen van toeslagen voor 6 miljoen mensen zijn massale processen binnen de Belastingdienst. Hierbij kunnen we nauwelijks aan maatwerk doen. Met hulp van data-analyse boeken we nu wel resultaten voor specifieke doelgroepen. Uit het experiment gericht op afstudeerders en werkvinders en hun zorgtoeslag blijkt dat we hierdoor steeds beter in staat het beter te doen voor burgers en bedrijven.
 
Neem bijvoorbeeld Luuk, die als student zorgtoeslag krijgt. Onlangs studeerde hij af en vond een baan. Hierdoor verandert zijn inkomen. Hij vergeet dit alleen door te geven aan Belastingdienst/Toeslagen. Als de Belastingdienst het inkomen van Luuk aan het eind van het jaar definitief vaststelt en de zorgtoeslag opnieuw berekent, blijkt dat Luuk al die tijd te veel zorgtoeslag kreeg. Luuk moet daardoor een flink deel terugbetalen.

Toeslag tijdig opnieuw berekenen

Op basis van data-analyse zijn we in staat om in onze gegevens te detecteren of het inkomen van Luuk de afgelopen maanden sterk is veranderd. Hoewel we dit kunnen signaleren, kunnen we zijn jaarinkomen niet voorspellen. Daarom vroegen we in ons experiment aan 30.000 afstudeerders en werkvinders om via een website hun inkomen opnieuw te schatten.
 
Dankzij de nieuwe inkomensschattingen konden we de zorgtoeslag tijdig opnieuw berekenen en uitkeren. Hierdoor kreeg onder meer Luuk dus eerder de toeslag waar hij recht op heeft. We voorkomen zo vragen, bezwaren en het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerd geld achteraf.

Verbetering invoeren

Omdat dit experiment tot gewenst effect leidt, bepaalt Belastingdienst/Toeslagen nu hoe en wanneer we de massale processen zo kunnen aanpassen dat we dit maatwerk standaard kunnen gaan leveren. We willen zo dicht mogelijk op de inkomensverandering burgers attenderen. Het gaat dan om de burgers voor wie wij kunnen zien dat de inkomensverandering grote impact heeft op de toeslag. Zij merken het terugbetalen van toeslagen direct in hun portemonnee en dat willen we voorkomen. Deze groep is groter dan de afstudeerders en werkvinders die in het experiment zijn betrokken. Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken of mensen die minder gaan verdienen.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

1

Gerelateerde artikelen