Werkgevers kunnen nu toetsen of zij over 2017 binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven of juist niet. Betaling of verrekening van de eindheffing vindt plaats in de eerste aangifte over 2018.

Dat meldt de Belastingdienst. De werkgever berekent het totale fiscale loon van zijn werknemers over 2017. De vrije ruimte is 1,2% daarvan. Als het bedrag dat de werkgever heeft aangewezen als eindheffingsloon meer is dan de vrije ruimte, moet hij daarover 80% eindheffing WKR betalen via de eerste aangifte loonheffingen over 2018.

Werkgevers die de eindheffing WKR in 2017 al hebben aangegeven en betaald, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak, kunnen nu toetsen of zij te veel of te weinig hebben betaald. Deze groep werkgevers verekenen de eindheffing eveneens in hun eerste aangifte over 2018.
 
Lees ook het thema De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen