De top van de Belastingdienst was op de hoogte van de misstanden in de toeslagenaffaire. De hoogste ambtenaren gaven zelfs opdracht voor de onrechtmatige aanpak ten koste van honderden toeslaggerechtigden. Dat schrijven RTL Nieuws en Trouw naar aanleiding van vrijdag ontvangen informatie na een WOB-verzoek.

Uit de verstrekte documenten blijkt dat de hoogste ambtenaren wel degelijk betrokken waren bij de onrechtmatige aanpak. De informatie hierover werd achtergehouden voor de politieke leiding. Staatssecretaris van Financiën Snel stelde eerder juist dat er geen aanwijzingen waren gevonden voor ambtsmisbruik. Snel schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat de top van de Belastingdienst op de hoogte was van de gang van zaken. Lagere ambtenaren zouden zelfs instructies hebben gekregen om langs de ‘randen van de wet’ te werken om fraude zo hard mogelijk aan te pakken.

Uit documenten blijkt dat de ambtelijke leiding de wet naast zich neer legde om de aanpak van veronderstelde fraude voorrang te kunnen geven. Al vanaf de start van het CAF-team nam de ambtelijke top voor lief dat onschuldige ouders de dupe werden van de aanpak van mogelijk frauderende gastouderbureaus. Zowel staatssecretaris Snel als de commissie Donner hebben geconcludeerd dat ouders het slachtoffer zijn van ‘institutionele vooringenomenheid’ bij de Belastingdienst.
Lees ook het bericht in V-N Vandaag: ‘Immateriële en materiële schadevergoeding voor CAF 11-ouders’.

Bron: RTL Nieuws en Trouw

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  671
Gerelateerde artikelen