Het totale correctieresultaat uit de uitgevoerde boekenonderzoeken in 2022 bedroeg ruim € 839 miljoen. Dat blijkt uit het rapport 'Inzage in de gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven' dat als bijlage bij de Jaarrapportage Belastingdienst 2022 door staatssecretaris Van Rij van Financiën is verstrekt aan de Tweede Kamer.

Ook in 2022 stond het toezicht achteraf onder druk, onder andere door het inzetten van een deel van de capaciteit op andere zaken, zoals de hersteloperatie box 3 en de Fraude Signalering Voorziening (FSV). In het begin van 2022 golden nog beperkingen in verband met de coronapandemie, waardoor boekenonderzoeken vertraging opliepen of later gestart konden worden. Ook draagt complexe wet- en regelgeving eraan bij dat de uitvoering steeds arbeidsintensiever wordt.

In 2022 zijn 8.707 boekenonderzoeken uitgevoerd. De boekenonderzoeken werden uitgevoerd bij de doelgroepen midden- en kleinbedrijf (8.098), grote organisaties (554) en buitenlandse bedrijven die in Nederland belastingplichtig zijn (55). Het aantal bestede uren aan het boekenonderzoek bedraagt gemiddeld het meest bij grote organisaties, namelijk 460 uur. Bij het MKB is dit gemiddeld 83 uur en bij buitenlandse bedrijven die in Nederland belastingplichtig zijn 285 uur.

Naast boekenonderzoeken maakt ook de fraudebestrijding onderdeel uit van de handhavingsmix van de Belastingdienst. Met fiscale fraude wordt gedoeld op situaties waarin burgers of bedrijven grofschuldig of opzettelijk geen- of een onjuiste of onvolledige aangifte doen of de verschuldigde belasting niet (tijdig) betalen.

De volgende fraudebestrijdingsinitiatieven liepen in 2022:

• Verhuld Vermogen
• Aanpak Risicovolle Netwerken
• BTW-carrouselfraude
• Fiscale aspecten fraude met (niet-fiscale) coronasteunmaatregelen
• Turboliquidaties
• Onverklaarbare uitgaven
• Fraude in de zorg
• Samenwerking met andere overheden en opsporingsdiensten, zoals het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Het correctieresultaat van het programma Verhuld Vermogen bedroeg € 113.903.000, maar het aantal ingezette uren was ook het hoogst, te weten 138.000 uren. Het correctieresultaat van de behandeling van btw-carrouselfraude bedroeg € 50.480.055, maar het aantal bestede uren was een stuk lager, namelijk 32.890 toezichturen. De samenwerking met de LIEC/RIEC’s leverde ook een hoog correctieresultaat op van € 114.305.359 met ‘slechts’ 30.617 toezichturen.

De ondermijningsthema’s waar in RIEC-verband met onder andere gemeenten, Douane, politie en Openbaar Ministerie op wordt ingezet zijn: georganiseerde hennepteelt, mensenhandel- en smokkel, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector, witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit en regionale handhavingsknelpunten, zoals motorbendes.

In het rapport worden ook 8 praktijkvoorbeelden gegeven.

Bron: MinFin

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  297
Gerelateerde artikelen