In 2022 worden er twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte. Deze zien op arbeidsvoorwaardenbedragen. De invoering van de twee nieuwe rubrieken is geregeld in een wijzigingsbesluit dat grotendeels op 1 januari 2022 in werking treedt. Doel is meer duidelijkheid bieden bij het vaststellen van inkomen dat relevant is voor de hoogte van uitkeringen. 

Wijzigingsbesluit

Het wijzigingsbesluit is nu al gepubliceerd in het Staatsblad zodat UWV, de SVB en de Belastingdienst de wijzigingen tijdig per 2022 kunnen verwerken.

Twee nieuwe rubrieken

De twee nieuwe rubrieken die in de loonaangifte worden ingevoerd zijn: 'opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag' en 'opname arbeidsvoorwaardenbedrag'.

Bij de invoer van deze twee nieuwe rubrieken per 1 januari 2022 vervallen twee andere rubrieken in de loonaangifte en in de polisadministratie. Het betreft: 'opgebouwde recht extra periode salaris' en 'extra periode salaris'. De gegevens die hierin zijn opgenomen blijven zichtbaar in de polisadministratie totdat het wijzigingsbesluit in werking treedt.

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Arbeidsvoorwaardenbedragen zijn door de werkgever aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte toekomstige loonbestanddelen. Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaardenbedragen die wel bekend staan onder de benaming individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget, employee benefit en vergelijkbare benamingen. Werkgevers die een vorm van een keuzebudget hebben voor hun werknemers moeten dus vanaf 2022 hierover gegevens opnemen in de loonaangifte, bij opbouw en bij opname. Het gaat uitdrukkelijk niet om vakantiebijslag.

Vakantiebijslag

De rubrieken in de loonaangifte voor opbouw vakantiebijslag respectievelijk uitbetaling van vakantiebijslag blijven dan ook bestaan voor de situaties waarin afzonderlijk vakantiebijslag is overeengekomen.

Opbouw en opname

In de loonaangiften van 2022 verantwoorden werkgevers de overige opbouw van een deel van het loon, als opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag in elk tijdvak waarin opbouw plaatsvindt. Werkgevers doen aangifte van opname uit het arbeidsvoorwaardenbedrag, voor zover niet voor onbelaste doeleinden, in de tijdvakken van uitbetalingen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Loonbelasting

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

8

Gerelateerde artikelen