In het 'migraine-dossier' heeft staatssecretaris Van Rij dinsdagavond in de vaste commissie voor Financiën geprobeerd een meerderheid te zoeken in de Tweede Kamer voor een nieuwe vermogensbelasting vanaf 2027: in een nieuw voorstel van Van Rij blijven inkomsten uit sparen en liquide beleggingen evenals de waardeontwikkeling van aandelen en obligaties in box 3 terwijl onroerende zaken naar box 1 zouden moeten verhuizen.

De VVD ziet weinig heil in dit nieuwe voorstel van Van Rij maar blijft zich ook verzetten tegen de  huidige plannen van het kabinet voor een nieuwe vermogensaanwasbelasting, een belasting over de jaarlijkse waardegroei (ook op papier) van vermogen. De grootste coalitiepartij, vertegenwoordigd door Folkert Idsinga, ziet wel een vermogenswinstbelasting zitten, waarbij de belasting pas wordt geheven als er daadwerkelijk winst is gerealiseerd over het vermogen.

Van Rij is op zoek naar manieren om het tijdelijke stelsel te ’verfijnen’ maar bij veel (coalitie)partijen is daar weinig animo voor. "We willen niet dat het complexer wordt", zegt D66’er Alexander Hammelburg. De meeste partijen zien alleen brood in kleine aanpassingen, zoals een lagere heffing op VvE-vermogens en geld op derdenrekeningen. Samen met de Christen Unie is D66 een voorstander van de vermogensaanwasbelasting en staan ze lijnrecht tegenover de wensen van de VVD.

Ook de oppositiepartijen zijn verdeeld. De PvdA en GroenLinks willen een progressieve heffing van het vermogen terwijl het standpunt van BBB, een belangrijke factor om straks een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer, vaag blijft. "De posities worden steeds verder ingegraven", concludeert PvdA-Kamerlid Nijboer vanuit de oppositie.

Van Rij heeft met het nieuwe voorstel geprobeerd de tegengestelde wensen in de Tweede Kamer en binnen de regeringscoalitie te overbruggen maar oogst tot nu toe weinig succes in een verdeelde Kamer. Het plan dat de staatssecretaris in het kabinet gaat bespreken, moet wel nog nader worden uitgewerkt en de financiële consequenties moeten nog in beeld worden gebracht. 

Bron: FD/Telegraaf

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

1079

Gerelateerde artikelen