De Tweede Kamer is kritisch over de plannen van VVD en PvdA om de begroting voor volgend jaar aan te passen. Rutte (VVD) werd verweten nu met meer belastingverhogingen te komen, terwijl zijn partij tijdens de verkiezingscampagne nog tamboereerde op belastingverlagingen. Ook Samsom (PvdA) werd bevraagd over het pakket. VVD en PvdA hielden de gelederen gesloten en complimenteerden zichzelf met het niet doorgaan van onder meer de forenzentaks. De voorgestelde fiscale wijzigingen zullen bij amendementen worden ingebracht tijdens de wetbehandeling, zo gaven zowel de onderhandelaars als de informateurs aan.

 

Venijnig

Het debat was soms venijnig. De niet onderhandelende partijen voelden aan dat zij weinig in de melk te brokkelen hebben. Rutte liet niet na hier nadrukkelijk op te wijzen. Zo verdwijnen de spaarloon- en levensloopregeling per 1 januari 2013. Beide regelingen zouden opgaan in het vitaliteitssparen, wat een nieuwe aftrekbare spaarfaciliteit in box 1 van maximaal 5.000 euro per jaar zou zijn. In het nu gesloten deelakkoord laten VVD en PvdA, zeer tegen het zere been van het CDA, het vitaliteitssparen sneuvelen. CDA-leider Buma toonde zich ontstemd. Het verleidde Rutte tot de sneer dat vitaliteitssparen vooral populair is in christendemocratische kringen. Nu het CDA buiten de boot valt voor deelname aan het kabinet, kan volgens de huidig premier deze regeling makkelijk vervallen.

Machtsspel

Het is de vraag of deze triomfantelijkheid passend is. De voorstellen moeten nog door de Eerste Kamer. Fiscaal zijn er, mede op verzoek van die Eerste Kamer, een aantal afzonderlijke wetsvoorstellen ingediend. Senatoren kunnen zich hierdoor politieker opstellen. Als het wetsvoorstel met de forenzentaks bijvoorbeeld wordt vervangen door een voorstel met bijvoorbeeld het verhogen van de assurantiebelasting en het niet doorgaan van het vitaliteitssparen lukt het nog wel, door de meerderheid van VVD en PvdA, dit door de Tweede Kamer te loodsen. In de Eerste Kamer is er echter geen meerderheid en zou het CDA wel eens dwars kunnen gaan liggen, al dan niet ingegeven door de wat sarrende houding van de premier. Dwarsliggen is bij een of twee losse maatregelen nu eenmaal wat makkelijker dan bij een integraal pakket. De steun van SP en PVV is ook nog niet zomaar binnen. Rutte en Samsom zijn in dat geval afhankelijk van andere partijen. Maar ook GroenLinks hekelde de wijzigingen, en dan meer specifiek ten aanzien van het vervallen van een aantal duurzame voornemens. Pechtold (D66) leek zich meer bewust van de politieke machtsvraag dan het onderhandelende duo. Hij appelleerde er bij hen fijntjes aan dat D66 zich graag ook in de rest van de Staten-Generaal constructief opstelt. Van een vanzelfsprekendheid is daarbij echter geen sprake.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen