Het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat komt meteen na het zomerreces van de Tweede Kamer weer hoog op de politieke agenda te staan. Het debat wordt begin september vervolgd aan de hand van de dan te verschijnen kabinetsreactie op het SEO-onderzoek, een rondetafelgesprek over bijzondere financiële instellingen (bfi's) en een door de Algemene Rekenkamer uit te voeren onderzoek naar belastingontwijking.

Deze week stuurde staatssecretaris Weekers een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aankondigt dat het kabinet tegen het eind van het zomerreces met een reactie komt op het in juni verschenen SEO-onderzoek naar bfi's. Op dat moment zal het kabinet ook de uitkomsten bekendmaken van een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd (door de ministers van Financiën en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar de Nederlandse verdragen met enkele ontwikkelingslanden.

Verdragennetwerk
Intussen heeft de Tweede Kamer tot een volgend onderzoek besloten. In een aangenomen motie, ingediend door SP en GroenLinks, wordt om een door de Algemene Rekenkamer uit te voeren onderzoek gevraagd "om de omvang en de aard van de financiële stromen gerelateerd aan het fiscale verdragennetwerk in kaart te brengen". De preciese opdracht voor de Algemene Rekenkamer is nog niet vastgesteld. Naar verwachting doet de Kamer dat pas als men van reces is teruggekeerd.

Volgens de motie ontbreekt het in ieder geval aan "een onafhankelijke analyse van de inkomsten die Nederland misloopt door het fiscale verdragennetwerk via Nederland". Het SEO-rapport was volgens meerdere partijen te eenzijdig gericht op de opbrengsten van bfi's voor de Nederlandse economie, terwijl de schadelijke effecten - voor Nederland en voor met name ontwikkelingslanden - onderbelicht zouden blijven. De Tweede Kamer gaat ervanuit dat de Algemene Rekenkamer "in vertrouwen toegang kan krijgen tot cijfers die de Nederlandse regering niet kan of mag publiceren, en deze op een geaggregeerde manier kan verwerken, zonder dat privacy- of fiscale wetgeving wordt geschonden".

Verscherpen
In een reactie op de motie laat SEO-directeur Barbara Baarsma aan TaxLive weten het "een goed idee" te vinden op een aantal onderwerpen vervolgonderzoek te doen. "Dat hebben we in ons eigen rapport ook al aangegeven", aldus Baarsma. "Een van de onderwerpen zou belastingontwijking kunnen zijn. Daartoe heeft het SEO-rapport al een aanzet gedaan en nader onderzoek kan helpen het beeld verder te verscherpen."

Essers
Naast het vervolgonderzoek heeft de Tweede Kamer ook besloten tot een hoorzitting over bfi's. Voorlopige datum is 12 september a.s. In dat 'rondetafelgesprek' zal het gaan over de maatschappelijke kosten en baten van bfi's en over de praktijk. Voor dat laatste onderwerp worden TMF Group, IKEA Nederland en Promogroup (beheerder van de rechten van The Rolling Stones) uitgenodigd. Om de maatschappelijke baten toe te lichten, worden naast SEO ook Tax Justice NL en AmCham uitgenodigd. Voor het hoofdstukje 'maatschappelijke kosten' gaan er uitnodigingen naar de OESO en naar SOMO en naar Peter Essers, hoogleraar belastingrecht aan Tilburg University en Eerste Kamerlid voor het CDA.

Staatssecretaris Weekers schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij ervan uitgaat dat de Kamer pas na het plaatsvinden van deze hoorzitting wil debatteren over "belastingontwijking in het algemeen, de rol daarin van de Nederlandse bfi's en het belang daarbij van ontwikkelingslanden".

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen