Niet iedereen mag straks meer een kijkje nemen in het UBO-register, waarin is vastgelegd wie de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) is achter een bedrijf. Behalve instanties die zich direct bezighouden met de aanpak van witwassen krijgen alleen personen en organisaties die een "legitiem belang" kunnen aantonen toegang tot de gegevens.

Dat meldt minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. Dat het ubo-register tot nu toe wel door iedereen te raadplegen was, vloeide uit voort uit een Europese verordening die dat voorschreef. Maar die bepaling is geschrapt naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het hof erkent dat het belang van de bestrijding van witwassen "zelfs een ernstige inmenging" in de grondrechten van de EU kan rechtvaardigen. Maar het vond de openstelling van het UBO-register voor iedereen toch onvoldoende onderbouwd en "niet evenredig" met het nagestreefde doel.

Het gevolg daarvan is dat de EU-landen niet langer verplicht zijn het ubo-register voor iedereen open te stellen. Het staat een lidstaat vrij in nationale wetgeving verder te gaan dan voorgeschreven vanuit Brussel, maar het kabinet ziet in dit geval "onvoldoende aanknopingspunten" om dat te doen.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Fiscaal ondernemingsrecht

  401
Gerelateerde artikelen