Lidstaten moeten op grond van de richtlijn ‘Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht’ uiterlijk 1 augustus 2021 de online oprichting van vennootschappen mogelijk maken. De richtlijn is op 11 juli gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In Nederland gaat het om de bv. Mogelijk zal de digitale oprichting van een bv via een digitale notariële akte gaan.

Op grond van de richtlijn moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen langs digitale weg kunnen worden opgericht. In Nederland gaat het om de bv. Ook bepaalt de richtlijn dat bv’s volledig online moeten kunnen worden opgericht zonder dat de oprichters voor de notaris moeten verschijnen.

Rol van de notaris

De richtlijn laat ruimte voor tussenkomst van de notaris. De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij het al bestaande systeem, met inbegrip van de notaris bij de oprichting van een bv. De mogelijkheid om de digitale oprichting van bv’s in Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte wordt uitgewerkt. Een akte wordt dan in plaats van op papier als digitaal document ondertekend.

Voorkomen misbruik en fraude

Om misbruik en fraude te voorkomen bij het digitaal oprichten van een bv zal naast een digitale akte ook inzet van videoconferentie, digitale identificatie en ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Daarmee kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik. Mede om de digitale oprichting van bv’s mogelijk te maken werkt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de ontwikkeling van deze digitale instrumenten onder de (werk)naam NotarisID, aldus het KNB.

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

  487
Gerelateerde artikelen