Per 1 mei kunnen opdrachtgever en zzp'er er ook samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden en de artiestenregeling uit te sluiten.
Dat meldt de Belastingdienst. Opdrachtgever en zzp'er moeten de keuze voor het uitsluiten van deze fictieve dienstbetrekkingen samen maken, omdat deze keuze voor beide partijen gevolgen kan hebben. Bij werken buiten (fictieve) dienstbetrekking hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen en is de zzp'er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 
Wanneer een opdrachtgever de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden en thuiswerkers wil uitsluiten, moet hij er voor zorgen dat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten waarin een bepaling is opgenomen die deze fictieve dienstbetrekkingen uitsluit. In de algemene modelovereenkomsten van de Belastingdienst is zo'n bepaling al opgenomen. Opdrachtgevers met een eigen overeenkomst kunnen zo'n bepaling ook opnemen. Bij het toetsen van de overeenkomst controleert de Belastingdienst alleen op een echte dienstbetrekking of 1 van de andere fictieve dienstbetrekkingen. Sluit de overeenkomst af vóór de 1e betaling.

Artiestenregeling uitsluiten

Is de opdrachtnemer een artiest die in Nederland woont, dan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen schriftelijk overeenkomen dat de artiestenregeling niet van toepassing is. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting  in te houden en geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De artiest is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De opdrachtgever moet de overeenkomst vóór de 1e betaling afsluiten.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen